ŠTATISTIKA

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 2. štvrťroku 2011

V 2. štvrťroku 2011 vzrástol hrubý domáci produkt v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 o 3,3 %.

16. augusta 2011 

Štvrťročné finančné účty za 1. štvrťrok 2011

Štatistika štvrťročných finančných účtov

29. júla 2011 

Vývoj hospodárstva v máji a za päť mesiacov roku 2011

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v máji oproti máju 2010 vzrástol o 10,7 %

22. júla 2011 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2011

V júni medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 4,1 %.

14. júla 2011 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júni 2011

V júni 2011 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 3,9 %

12. júla 2011 

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2011

V máji v porovnaní s májom 2010 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 15 %,…
V máji sa priemerná nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo vybraných trhových službách o 7,8 %,…

11. júla 2011 

Stavebná a priemyselná produkcia v máji 2011

Stavebná produkcia v máji oproti máju 2010 klesla o 4,3 %
Index priemyselnej produkcie (IPP) v máji oproti máju 2010 vzrástol o 10,7 %.

8. júla 2011 

Vývoj zahraničného obchodu v apríli 2011

V zahraničnom obchode sa v apríli podľa predbežných údajov dosiahlo aktívne saldo v objeme 12 mil. Eur

10. júna 2011 

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2011

V 1. štvrťroku 2011 sa vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 15 832,8 mil. Eur

8. júna 2011 

25. škola štatistiky EKOMSTAT 2011

Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi

6. júna 2011 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS