ŠTATISTIKA

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2011

Medziročná inflácia v decembri 2011 dosiahla v úhrne hodnotu 4,4 %.

13. januára 2012 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2011

Medziročná inflácia v novembri 2011 dosiahla v úhrne hodnotu 4,6 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,5 % a čistá inflácia 2,2 %

14. decembra 2011 

Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2011

Spotrebiteľské ceny v novembri oproti novembru 2010 vzrástli o 4,6 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa dynamika medziročného rastu zrýchlila o 0,2 percentuálneho bodu.

14. decembra 2011 

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2011

V 3. štvrťroku 2011 v porovnaní s 3. štvrťrokom 2010 vzrástol objem hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 3 % (v bežných cenách bol vyšší o 4,6 %).

6. decembra 2011 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2011

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva sa v 3. štvrťroku 2011 zvýšila medziročne o 2,5 % na 769 Eur. Reálne klesla o 1,4 %.

6. decembra 2011 

Výsledky konjukturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2011

Indikátor ekonomického sentimentu naďalej klesá

30. novembra 2011 

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2011

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v októbri oproti septembru vzrástli o 0,5 %,
ceny poľnohospodárskych výrobkov boli medziročne vyššie o 5,9 %

30. novembra 2011 

Štatistické údaje publikované 30. novembra 2011

Hrubý zahraničný dlh v auguste stúpol o 1,7 mld. USD
Bežný účet bol po ôsmich mesiacoch v schodku 261 mil. eur

30. novembra 2011 

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v októbri 2011

Indikátor spotrebiteľskej dôvery naďalej klesá

22. novembra 2011 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2011

Priemerná ročná miera inflácie spotrebiteľských ciendosiahla v októbri hodnotu 3,5 %, v porovnaní s jej hodnotou v septembri sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu.

16. novembra 2011 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS