ČLÁNOK
Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 1. štvrťroku 2012
16. mája 2012

detailnejšie údaje

V 1. štvrťroku 2012 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 o 3,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 1. štvrťroku 2011 o 3,2 % a oproti 4. štvrťroku 2011 o 0,8 %. 2)

V bežných cenách sa v 1. štvrťroku 2012 vytvoril HDP v objeme 16 558,7 mil. Eur, čo predstavuje nárast o 4,5 % oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 212,2 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 vzrástla o 0,6 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 1. štvrťroku 2011 o 0,7 % a oproti 4. štvrťroku 2011 o 0,2 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2012. Spresnené výsledky budú zverejnené 6. júna 2012 o 9,00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk).

________________________
Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESNÚ 95 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESNÚ 95) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)
1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2005
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS