Autor: ‘red’

2% z dane pre PROFINI n.o.

V roku 2015 je PROFINI prijímateľom 2 % z daní za rok 2014

29. januára 2015 

Dátová revolúcia v Európe

Európskym parlamentom bola schválená aktualizácia európskej smernice, ktorá sprístupní štátne dáta v otvorených formátoch.

18. júna 2013 

2 % z dane pre PROFINI

PROFINI je aj v roku 2013 prijímateľom 2% z dane

25. februára 2013 

2 percentá z dane pre PROFINI n.o.

PROFINI n.o. je aj v roku 2012 prijímateľom 2% z daní zaplatených v roku 2011

19. marca 2012 

25. škola štatistiky EKOMSTAT 2011

Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi

6. júna 2011 

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011

Cieľom konferencie v tomto roku bolo prezentovanie výsledkov aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia tretej priority stratégie EUROPA 2020 – inkluzívneho rastu na Slovensku.

14. apríla 2011 

2 percentá z dane – PROFINI n.o.

Budeme radi, keď aj v tomto roku podporíte  činnosť neziskovej organizácie PROFINI n.o.formou poukázania sumy  2% z vašich daní. Aj vďaka takto získaným prostriedkom v uplynulom roku, PROFINI n. o. pokračuje vo vydávaní internetových ekonomických novín Profini. Pre zamestnancov, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, je tlačivo Vyhlásenia pripravené tu.Potvrdenie o zaplatení dane vydá […]

1. februára 2011 

MEDISSIMO – spoľahlivý partner v nadštandardnej starostlivosti o vaše zdravie

MEDISSIMO je vybavené špičkovými diagnostickými a terapeutickými technológiami a robustným informačným systémom. Presnosť, bezpečnosť a rýchlosť spracovania informácie zvyšuje elektronická zdravotná dokumentácia (e-karta) a najmodernejší zobrazovací a komunikačný systém (PACS) – Profini prináša exkluzívny rozhovor s MUDr. Etelou Janekovou, obchodnou riaditeľkou súkromného zdravotníckeho komplexu MEDISSIMO

30. decembra 2008 

Udržateľný systém dôchodkového zabezpečenia – dlhodobá úloha slovenskej spoločnosti

Dôchodkové systémy je nutné vnímať v širšom kontexte. Nie je to iba finančný nástroj na úhradu nemožnosti príjmu v dôsledku staroby. Ak nechceme iba rozprávať o udržateľnosti systému dôchodkového zabezpečenia v dlhodobom horizonte, tak kultúra úcty k starším ľuďom sa musí stať súčasťou kultúry národa, ako civilizačného posolstva ľudstva, zdôraznil vo svojom vystúpení na seminári ASA Robert Fico, premiér vlády SR

14. apríla 2008 

Udržateľný systém dôchodkového zabezpečenia – dlhodobá úloha slovenskej spoločnosti

Dôchodkové systémy je nutné vnímať v širšom kontexte. Nie je to iba finančný nástroj na úhradu nemožnosti príjmu v dôsledku staroby. Ak nechceme iba rozprávať o udržateľnosti systému dôchodkového zabezpečenia v dlhodobom horizonte, tak kultúra úcty k starším ľuďom sa musí stať súčasťou kultúry národa, ako civilizačného posolstva ľudstva, zdôraznil vo svojom vystúpení na seminári ASA Robert Fico, premiér vlády SR

11. apríla 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS