ČLÁNOK
Dátová revolúcia v Európe
18. júna 2013

Európsky parlament odsúhlasil aktualizáciu európskej smernice, podľa ktorej budú musieť všetky členské štáty EU do svojich zákonov zaniesť pravidlá pre transparentný prístup k verejným informáciám. Do roku 2015 by sa zmeny mali prejaviť vo všetkých štátoch.

Podľa prepočtov európskej komisie môžu zmeny posilniť ekonomiku až o 40 miliárd dolárov.

Všetci sa ale v prvej rade zhodujú na tom, že tzv. open data môžu predovšetkým zásadne premeniť štátnu správu a transparentnosť vo vládnutí. Jednotlivé európske úrady totiž budú musieť zverejniť všetky údaje, ktoré produkujú, zbierajú alebo za ne platia, a to v strojovo čitateľnom a štandardizovanom formáte, zadarmo či za symbolický poplatok.

Okrem úradov svoje dáta otvoria tiež múzea, galérie a ďalšie kultúrne inštitúcie spravované štátom. Vďaka tomu budú môcť vzniknúť napríklad aplikácie pre vzdelávanie, turistov a pod.
Euro parlament aktuálne pracuje na presnom znení nové podoby smernice a bude jasne formulovať dátové sety, maximálne ceny za prípadné príplatky a tiež všetky formáty a spôsoby, akými sa bude možné k verejným informáciám pripojiť.

Počíta sa tiež s investíciou 100 miliónov do výskumu a vývoje nových technológii, ktoré budú môcť veľké množstvo dát spracovávať a obsluhovať.

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS