ČLÁNOK
2 percentá z dane pre PROFINI n.o.
19. marca 2012

Budeme radi, keď aj v tomto roku podporíte  činnosť neziskovej organizácie PROFINI n.o.formou poukázania sumy  2% z vašich daní.

Ďakujeme.
PROFINI n. o.
 

Pre právnické osoby v DP za rok 2011 treba v IV. časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov pravnickej osoby vyplniť nasledovné údaje:
 
IČO: 37924826
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno: PROFINI n.o.
Sídlo: Radničné nám., číslo 4, PSČ: 82105, Bratislava 
 
Pre fyzické osoby, ktoré podávajú DP individuálne, platia pre prijímateľa tie isté údaje o PROFINI.
 
Pre fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ, je pre poukázanie 2% z daní potrebné doručiť na Daňový úrad Vyhlásenie a Potvrdenie zamastnávateľa o zaplatení dane.

Tlačivo Vyhlásenia 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS