ČLÁNOK
Štatistický bulletin – jún 2012
21. septembra 2012

Aktuálne piate číslo spracováva štatistické údaje za jún 2012. Publikácia je zostavovaná za oblasť štatistiky, ktorej údaje sú podkladom pre štatistiky eurozóny Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu, Eurostatu, menových analýz na národnej úrovni, či finančnej stability.

V záverečnej kapitole sú sumarizované metodické poznámky za jednotlivé analyzované štatistiky. 

Zámerom je zlepšenie prezentovateľnosti údajov, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky Národnej banky Slovenska na mesačnej a štvrťročnej báze a poskytnutie ucelenejšieho pohľadu na údaje z oblasti menovej a finančnej štatistiky. Štatistický bulletin formou tabuliek, grafov a komentárov poskytuje dostupné agregované údaje, ktoré sú zostavené v súlade s jednotnou  metodikou ECB, ako aj podrobné údaje  národnom detaile. Poskytované informácie obsahujú spracované údaje, ktoré sú predkladané tuzemskými finančnými inštitúciami, a to konkrétne bankami a pobočkami zahraničných bánk, subjektmi kolektívneho investovania, obchodníkmi s cennými papiermi, lízingovými spoločnosťami, faktoringovými spoločnosťami a spoločnosťami splátkového financovania.

Štatistický bulletin

 

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS