ČLÁNOK
Vývoj jadrovej a čistej inflácie v septembri 2012
12. októbra 2012

Medziročná inflácia v septembri dosiahla v úhrne hodnotu 3,6 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 3,1 % a čistá

inflácia 2,6 %.

Jadrová inflácia v septembri oproti augustu ovplyvnila úhrnnú infláciu 0,21 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny 0,06 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili 0,03 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu 0,18 p. b.

 detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS