ČLÁNOK
Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2014
12. júna 2014

Jadrová inflácia v máji oproti aprílu ovplyvnila úhrnnú infláciu 0,24 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili 0,16 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu 0,08 p. b.

detailnejšie údaje 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS