ČLÁNOK
Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2014
12. júna 2014

Jadrová inflácia v máji oproti aprílu ovplyvnila úhrnnú infláciu 0,24 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili 0,16 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu 0,08 p. b.

detailnejšie údaje 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS