ČLÁNOK
Stavebná produkcia v máji 2014
14. júla 2014

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s májom 2013 vzrástla o 0,7 % na 364,7 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa znížil o 1,1 p. b. na 94,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil rast stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 1,6 %. Objem prác na opravách a údržbe klesol o 0,9 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 72,2 % (o 0,5 p. b. viac ako v máji 2013). Podiel prác na opravách a údržbe klesol na 26,6 %. Z hľadiska výrobného zamerania vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 14 %, na budovách sa znížil o 4,1 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 69,5 %, inžinierske stavby sa podieľali 30,5 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 29,9 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,5 %.

Za január až máj dosiahla stavebná produkcia objem 1 444,8 mil. Eur a medziročne sa znížila o 1,1 %. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 0,8 % na 1 361 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 1,2 % na 966,2 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 1,1 % a dosiahli 379,7 mil. Eur. Produkcia v zahraničí klesla o 5,1 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 0,4 p. b. na 71 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 0,6 p. b. na 27,9 %.

 

Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 v máji nižší o 1 deň a od začiatku roka nižší o 2 dni.
p. b.  percentuálny bod

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS