ČLÁNOK
Stavebná produkcia v júni 2023
10. augusta 2023

Júnový medziročný rast celkovej stavebnej produkcie pozitívne ovplyvnila rastúca nová výstavba a výraznejšie zvýšenie prác na inžinierskych stavbách. Negatívne na ňu vplýval najmä pokles domácej výstavby budov, klesli aj práce realizované v zahraničí.

Objem stavebnej produkcie1) v júni 2023 predstavoval 614,8 mil. eur. a medziročne bol vyšší  o 2,3 %2). Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa však produkcia v stavebníctve3) znížila o 1,5 % v porovnaní s májom 2023.

Viac ako 90 % stavebnej produkcie realizovali stavebné firmy na území SR. Rozhodujúca nová výstavba4)  medziročne rástla druhý mesiac. Tempo jej rastu oproti máju výrazne zrýchlilo a v júni dosiahlo až 9,1 %. Podielovo menšie zložky domácej produkcie zostali i naďalej v medziročnom poklese.  Stavebná produkcia za oblasť opráv a údržby sa znížila o 9,8 % a za najmenšiu oblasť ostatných prác o 6,3 %.

Stavebná produkcia

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS