FINANCIE

ECB odporučila komerčným bankám, aby do januára 2021 nevyplácali dividendy

Cieľom odporúčania je zachovať kapacitu bánk pri absorbovaní strát a podpore ekonomiky, uviedla ECB.

28. júla 2020 

Spoločnosti CRIF a SIA uzatvorili strategické partnerstvo

Cieľom dohody je urýchliť proces inovácií v bankách, obchodných korporáciách a vo finančných technologických firmách.

27. júla 2020 

Fond obnovy EÚ po pandémii budú tvoriť granty v sume 390 mld. eur a úvery vo výške 360 mld. eur

Podiel grantov vo fonde bol hlavným sporným bodom na summite únie a hrozilo, že povedie k jeho kolapsu.

21. júla 2020 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

Súčasťou komentára je  prehľad kľúčových indikátorov podľa typu rizika, ich hodnotenie  ako aj prehľad domácich a relevantných zahraničných rozhodnutí v tejto oblasti.

20. júla 2020 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť návrh výdavkových stropov víta, má však svoje pripomienky

Dodržiavanie výdavkových limitov by mala vyhodnocovať nezávislá inštitúcia a nie vláda, ako to je napríklad už pri existujúcom pravidle o vyrovnanom rozpočte. Podľa rozpočtovej rady sa to totiž ukazuje ako neefektívne.

17. júla 2020 

Riadenie kreditného rizika v časoch pandemie

Názor špecialistu na riadenie rizík bánk

9. júla 2020 

Poslanci zrušili povinnosť bánk platiť bankový odvod

Bankové domy tak nebudú musieť uhradiť splátky odvodu do konca roka 2020, teda splátky za tretí a štvrtý štvrťrok

9. júla 2020 

Banková rada NBS predbežne rozhodla o znížení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,00 % od 1. 8. 2020

Tlačová správa NBS

7. júla 2020 

Ministerstvo financií sa stále zoberá prípadnou novelou ústavnej dlhovej brzdy

Podľa ministra financií Eduarda Hegera by bolo potrebné v ústavnej dlhovej brzde zohľadniť bezprecedentný nárast dlhu, ktorý nás vplyvom koronakrízy čaká

4. júla 2020 

Zisk bánk na Slovensku klesol ku koncu mája o viac ako 66 %

Výraznejšie totiž stúpla tvorba rezerv a opravných položiek, a to z úrovne 18,4 mil. eur na 133,3 mil. eur.

30. júna 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS