FINANCIE

Dobrý rok 2019 nebol podľa NKÚ využitý na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy

Národná autorita pre oblasť externej kontroly zároveň považuje viac ako tri tisíc zmien rozpočtu počas roka za dôsledok značne formálneho plánovania a tento stav môže vyvolávať pochybnosti tiež o transparentnosti celého rozpočtového procesu.

16. septembra 2020 

Dlhová brzda sa má definitívne zmeniť, ministerstvo financií predložilo novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Cieľom novely ústavného zákona je, okrem iného, naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh, zavedenie výdavkových limitov či úprava únikových klauzúl pre neuplatňovanie sankcií vo výnimočných situáciách, akou je napríklad aj pandémia nového koronavírusu.

14. septembra 2020 

Ministri financií piatich štátov EÚ diskutovali o kryptomenách i digitálnej dani

Pre kryptomeny by podľa ministrov piatich z najväčších ekonomík EÚ platiť prísne a jasné pravidlá.

11. septembra 2020 ,

Do konzultácie k regulačnému sandboxu sa zapojilo dvadsať subjektov

Pokiaľ bude prijaté rozhodnutie vytvoriť regulačný sandbox, dá sa očakávať jeho zriadenie počas roka 2021.

7. septembra 2020 

Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod

Ministerstvo financií už dalo do pripomienkového konania sľubovaný materiál o zrušení osobitného odvodu bánk.

3. septembra 2020 

Po skončení splátkového moratória bude mať problémy so splácaním 9 % domácností

Väčšina slovenských domácností však očakáva, že bude schopná po skončení odkladu splátok úverov opäť splácať svoje záväzky

26. augusta 2020 

Rozpočtová rada zmiernila odhad tohtoročného deficitu na 8,8 % HDP

Zníženie odhadovaného deficitu je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť spôsobené najmä vyšším výnosom daňových a odvodových príjmov v dôsledku lepšieho vývoja spotreby a stabilizáciou na trhu práce.

25. augusta 2020 

NBS rozhodla o mimoriadnom odpustení ročných príspevkov na prvý polrok 2021, ich celková výška je takmer 7,5 mil. eur

Účelom je zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19.

25. augusta 2020 

Výkon administratívnej finančnej kontroly sa má od marca budúceho roka zefektívniť

Novela zákona o finančnej kontrole a audite má totiž umožniť vykonávanie finančnej kontroly na primeranej vzorke výdavkov týkajúcich sa finančnej operácie alebo jej časti.

25. augusta 2020 

Maximálna pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri verejných financiách by sa mala zvýšiť až na pol milióna eur

Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú rezort financií predložil do pripomienkového konania, predpokladá aj zákaz rozpočtovania daňových a odvodových príjmov, s ktorými pri schvaľovaní rozpočtu nepočíta oficiálna vládna daňová prognóza.

21. augusta 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS