ČLÁNOK
NBS je pripravená v prípade výrazného nárastu zlyhaných úverov zmierniť bankám podmienky na tvorbu vlastného kapitálu
7. júla 2021

Neistota súvisiaca s pandémiou sa ešte neskončila a viaceré riziká ostávajú prítomné. V júnovom makroprudenciálnom komentári to konštatuje Národná banka Slovenska (NBS). V prípade výrazného nárastu zlyhaných úverov je pripravená znížiť bankám mieru proticyklického kapitálového vankúša. K jeho znižovaniu by bolo možné podľa centrálnej banky pristúpiť aj v prípade, že by sa miera kreditného rizika v bankách postupne znižovala.

„V týchto mesiacoch pozorujeme oživenie ekonomického a finančného cyklu naprieč celou EÚ. Platí to aj pre Slovensko. Ak by sa potvrdil nadmerný rast úverov, ako aj rast cien bývania v ďalšom období, bol by to dôvod na ponechanie súčasnej úrovne proticyklického kapitálového vankúša,“ informuje Národná banka Slovenska.

NBS zatiaľ ponecháva proticyklický kapitálový vankúš na súčasnej úrovni 1 %. Na jednej strane nevznikli bezprostredné dôvody na jeho zníženie. Hlavným indikátorom je čistá tvorba opravných položiek, ktorá sa vrátila na predpandemickú úroveň a nevyžiadala si ďalšie zníženie vankúša. Podobne aj vývoj objemu a podielu zlyhaných úverov bol skôr stabilný. Tento priaznivý vývoj súvisel podľa banky najmä s úspešným ukončovaním odkladov splátok úverov podnikom a domácnostiam. Zároveň je dôležité, že banky majú dostatok voľného kapitálu na poskytovanie úverov podnikom a domácnostiam.

Na druhej strane existujú podľa národnej banky dôvody pre ponechanie vankúša. Ide najmä o naakumulované nerovnováhy vo viacerých oblastiach a potenciálne riziká z úverov, ktoré sú aj naďalej prítomné v bankových portfóliách. Navyše, niektoré z nerovnováh a rizík sa môžu v strednodobom horizonte prehlbovať. Príkladom môže byť rýchly rast úverov na bývanie spojený s rastom zadlženosti domácností a rastom cien bývania, alebo riziká spojené s komerčnými nehnuteľnosťami.

Od začiatku pandémie centrálna banka postupne znížila mieru tohto vankúša. Vytvorila tým priestor pre banky, aby mohli vytvorené kapitálové zásoby použiť a zároveň mali priestor poskytovať úvery podnikom a domácnostiam v komplikovanom období.

Proticyklický kapitálový vankúš je prudenciálnym nástrojom, ktorý sa zaviedol v dohode Bazilej III na odvrátenie účinkov hospodárskeho cyklu na úverovú činnosť bánk. V čase prosperity, keď úvery prudko rastú, sa na jeho základe od bánk vyžaduje, aby mali dodatočný kapitál. V prípade, že sa hospodársky cyklus otočí a hospodárska činnosť spomalí, alebo dokonca zaznamená pokles, sa tento vankúš môže uvoľniť, čím sa banke umožní naďalej úverovať reálnu ekonomiku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS