ČLÁNOK
V prvom polroku dosiahli banky na Slovensku zisk 372 mil. eur
4. augusta 2021

Banky dosiahli v prvom polroku na Slovensku čistý zisk 372 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to výrazný nárast, keďže ku koncu júna minulého roka to bol zisk 125,5 mil. eur. Hlavný vplyv na rast zisku mala podľa Slovenskej bankovej asociácie najmä nižšia tvorba opravných položiek, ktorá súvisí s pandemickou situáciou.

Kým ku koncu roka 2020 vytvorili banky v reakcii na krízu opravné položky nad rámec ich bežnej tvorby, v roku 2021 už ich tvorba zaostáva podľa národnej banky za predkrízovým normálom. Banky zmiernili tvorbu opravných položiek predovšetkým pri nezlyhaných úveroch, avšak so zvýšeným kreditným rizikom. Uvedené by mohlo podľa NBS naznačovať, že banky už aktuálne nevnímajú potrebu ďalšej preventívnej tvorby opravných položiek, a to predovšetkým v retailovom segmente.

Naopak, pretrvávajúce nízke úrokové sadzby ukrajujú zo zisku bánk aj v tomto roku. Kým čistý úrokový výnos vplyvom nižších sadzieb klesol v prvom polroku medziročne o 2,6 % na 809 mil. eur, čisté výnosy z finančných operácií sa zvýšili o 51 % na 56 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov stúpli o 8,6 % na 325 mil. eur, a to vďaka rastu výnosov zo sprostredkovania finančných produktov, z transakcií v platobnom styku a rastu objemu poplatkov z poskytnutých úverov.

Zatiaľ čo v druhom polroku 2020 banky v ziskovosti dobiehali zameškané z prvého polroka, začiatok roka 2021 už podľa centrálnej banky vyzerá z pohľadu ziskovosti aj v medziročnom porovnaní optimisticky. Pod nárast zisku sa podpísalo aj zrušenie bankového odvodu, ktorý od leta minulého roka už banky neplatia.

Z pohľadu ziskovosti najväčšie riziko do ďalších mesiacov spočíva podľa centrálnej banky v pretrvávajúcej neistote týkajúcej sa vývoja kreditných nákladov. Otázkou totiž naďalej ostáva, či klienti budú schopní stabilne dlhodobo plniť svoje úverové záväzky aj po tom, čo využili odklad splátok, prípadne exspirujú aj iné formy štátnej pomoci. V dlhšom horizonte je naďalej najväčším rizikom pokles úrokových príjmov, ktorý dostáva pod tlak tradičný obchodný model domácich bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS