ČLÁNOK
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2013
12. augusta 2013

ZAMESTNANOSŤ

detailnejšie údaje

V júni v porovnaní s júnom 2012  vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 4,9 %, v doprave a skladovaní o 4,4 %, ubytovaní o 3,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,6 %. Počet zamestnaných osôb klesol v stavebníctve o 5,2 %, priemysle o 1,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel, vo veľkoobchode zhodne o 0,3 % a v maloobchode o 0,2 %.

V priemere od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 6,4 %, v doprave a skladovaní o 4,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,2 % a v ubytovaní o 1 %. Klesla v stavebníctve o 5 %, priemysle o 1,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 %, vo veľkoobchode a v maloobchode zhodne o 0,4 %.

PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA

detailnejšie údaje

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v júni oproti júnu 2012 v doprave a skladovaní o 5,7 % (dosiahla 783 Eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 % (790 Eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % (368 Eur), priemysle o 2,6 % (891 Eur), ubytovaní o 2,6 % (587 Eur), vo veľkoobchode o 1,4 % (773 Eur), vybraných trhových službách o 1,4 % (820 Eur), informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 % (1 728 Eur) a v maloobchode o 0,5 % (562 Eur). Klesla len v stavebníctve o 1,8 % (588 Eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v júni medziročne vzrástla v doprave a skladovaní o 4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,2 %, priemysle a v ubytovaní zhodne o 1 %. Znížila sa v stavebníctve o 3,3 %, maloobchode o 1,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 %, veľkoobchode a vybraných trhových službách zhodne o 0,2 %.

V priemere od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa mzda zvýšila v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,1 % (dosiahla 780 Eur), priemysle o 3,5 % (865 Eur), vo vybraných trhových službách o 3,3 % (821 Eur), ubytovaní o 3 % (579 Eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % (369 Eur), maloobchode o 1,4 % (562 Eur), vo veľkoobchode o 1,2 % (761 Eur), doprave a skladovaní o 1,2 % (740 Eur), stavebníctve o 0,7 % (588 Eur), v informačných a komunikačných činnostiach o 0,6 % (1 723 Eur).

Reálna mesačná mzda v priemere od začiatku roka vzrástla medziročne v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,1 %, priemysle o 1,6 %, vo vybraných trhových službách o 1,4 %, ubytovaní o 1,1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. Nižšia bola v informačných a komunikačných činnostiach o 1,3 %, stavebníctve o 1,2 %, veľkoobchode; doprave a skladovaní zhodne o 0,7 % a v maloobchode o 0,5 %.

________________________________
Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia (bez vypomáhajúcich osôb v domácnosti); mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnaných osôb u živnostníkov


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS