ČLÁNOK
Nové objednávky v priemysle v júni 2013
13. augusta 2013

Po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle klesli v júni oproti máju o 5,6 %. 1)

V júni dosiahli nové objednávky v priemysle objem 3 382 mil. Eur. V porovnaní s júnom 2012 sa znížili o 4,2 %.

Od začiatku roku sa nové objednávky v priemysle medziročne zvýšili o 1,2 % na 21 316 mil. Eur.

_______________________
Poznámka: predbežné výsledky; absolútne údaje sú zisťované za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2 v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2010 = 100) 1) údaje sú sezónne očistené programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu

detailnejšie údaje

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS