ČLÁNOK
Vývoj zahraničného obchodu v júni a za 1. polrok 2013
11. augusta 2013

V júni dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 284,1 mil. Eur pri medziročnom poklese o 2,3 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 3,6 % na 4 825,9 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 458,2 mil. Eur (o 55,8 mil. Eur vyššie ako v júni 2012).

Za 1. polrok sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 3,2 % na 31 800,5 mil. Eur a celkový dovoz sa znížil o 0,2 % na 28 808 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 992,4 mil. Eur (o 1 052,3 mil. Eur vyššie ako za 1. polrok 2012).

___________________________
Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára 9. septembra 2013. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

  detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS