DNES

Podnikatelia a turisti sa musia pripraviť na brexit, ak sa EÚ s Britániou nedohodne na obchodných vzťahoch

Ak EÚ a Spojené kráľovstvo nedosiahnu dohodu, budú obe strany od januára 2021 navzájom uplatňovať opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám, uviedla finančná správa.

4. septembra 2020 

Pod dočasnou ochranou je na Slovensku 225 spoločností

V auguste rozhodli súdy o poskytnutí dočasnej ochrany pre 31 podnikateľských subjektov. V porovnaní s 95 žiadosťami v máji sa záujem o túto formu štátnej pomoci prepadol o vyše 67 %.

3. septembra 2020 

Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod

Ministerstvo financií už dalo do pripomienkového konania sľubovaný materiál o zrušení osobitného odvodu bánk.

3. septembra 2020 

Malým a stredným podnikom sa otvára ľahšia cesta na pomoc v čase koronakrízy

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel a energetiku v utorok veľkou väčšinou schválil vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti firiem oslabenej v dôsledku koronakrízy

2. septembra 2020 

Neplatenie poistného zo strany nemocníc je z krajín V4 charakteristické len pre Slovensko

Ostatné krajiny V4 aj ďalšie okolité krajiny Európskej únie potvrdili nulovú toleranciu štátu k porušovaniu zákona vo sfére plnenia odvodových povinností.

2. septembra 2020 

Po skončení splátkového moratória bude mať problémy so splácaním 9 % domácností

Väčšina slovenských domácností však očakáva, že bude schopná po skončení odkladu splátok úverov opäť splácať svoje záväzky

26. augusta 2020 

Rozpočtová rada zmiernila odhad tohtoročného deficitu na 8,8 % HDP

Zníženie odhadovaného deficitu je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť spôsobené najmä vyšším výnosom daňových a odvodových príjmov v dôsledku lepšieho vývoja spotreby a stabilizáciou na trhu práce.

25. augusta 2020 

NBS rozhodla o mimoriadnom odpustení ročných príspevkov na prvý polrok 2021, ich celková výška je takmer 7,5 mil. eur

Účelom je zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19.

25. augusta 2020 

Výkon administratívnej finančnej kontroly sa má od marca budúceho roka zefektívniť

Novela zákona o finančnej kontrole a audite má totiž umožniť vykonávanie finančnej kontroly na primeranej vzorke výdavkov týkajúcich sa finančnej operácie alebo jej časti.

25. augusta 2020 

Union zaplatí kardiológom monitorovanie pacientov cez smartfóny

Kontrola poistencov s implantovanými kardiálnymi prístrojmi

25. augusta 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS