ČLÁNOK
Rezort investícií centrálne obstaráva cloudové služby za viac ako 30 miliónov eur na päť rokov
15. marca 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vyhlásilo užšiu súťaž na centrálne verejné obstarávanie cloudových služieb za viac ako 30 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) na päť rokov. Čiastkové zákazky pre viacerých verejných obstarávateľov a obstarávateľov na nákup cloudových služieb a ich podporu, cloudových migračných služieb alebo iných verejne dostupných služieb budú zadávané v zriadenom dynamickom nákupnom systéme. Vyplýva to zo zverejnených informácií vo Vestníku verejného obstarávania.

Zákazky budú financované z Plánu obnovy a odolnosti, fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Záujemcovia môžu požiadať o účasť v obstarávaní do 11. apríla, podľa rezortu investícií výzvy na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom zašlú predbežne do 11. mája. Cloudové služby sú služby poskytované vo verejnej časti vládneho cloudu alebo v podobe privátneho vládneho cloudu, osobitným typom služby je takzvané manažovanie cloudovej služby, ktorá bude cez dynamický nákupný systém tiež dostupná.

MIRRI vyhlasuje a riadi proces verejného obstarávania ako centrálna obstarávacia organizácia podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s jeho štatútom vykonáva centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v oblasti informačno-komunikačných technológií. Verejný obstarávateľ vykonáva podpornú činnosť pre viacerých verejných obstarávateľov a obstarávateľov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS