ČLÁNOK
Návrh na zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov je nerealizovateľný, tvrdia distribútori liekov
13. marca 2023

Návrh rezortu zdravotníctva na zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok je nerealizovateľný. V tlačovej správe to tvrdí Asociácia veľkodistribútorov liekov (AVEL). Tento návrh je podľa asociácie rozpore s množstvom právnych predpisov, vychádza z nesprávnych a nepravdivých predpokladov a má vysoký potenciál narušiť spravodlivú hospodársku súťaž.

„Zriadenie štátnej spoločnosti na distribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok nevychádza z reálnej potreby. Práve naopak, predložený návrh vnímame ako nedovolenú štátnu pomoc a obmedzovanie hospodárskej súťaže. Výsledkom pre občanov môže byť nákup liekov za horšiu cenu a za horších podmienok, ako by vedeli poskytnúť ostatní súťažitelia,“ upozornil výkonný riaditeľ AVEL Matej Petrovič.

Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť veľkodistribúcie by realizácia návrhu podľa AVEL znamenala neefektívne nakladanie a plytvanie s verejnými zdrojmi. V situácii, keď je trh silne regulovaný a spoľahlivo zabezpečujúci veľkodistribúciu liekov, v tomto návrhu AVEL nevidí žiadny zmysel. „ Aj napriek tomu, že je vysoko pravdepodobné, že predložený návrh neprejde testom štátnej pomoci, členovia AVEL podniknú v prípade jeho prijatia a realizácie všetky dostupné právne kroky na ochranu svojich práv,“ uviedla asociácia.

Ministerstvo zdravotníctva SR chce zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Týmto krokom plánuje zefektívniť distribúciu liekov a zabezpečiť sebestačnosť štátnych zdravotníckych zariadení pri zásobovaní a distribúcii liekov. Zriadenie distribučnej spoločnosti si vyžiada 15 miliónov eur ako vklad do základného imania pri jej založení. Zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti by podľa ministerstva mohlo zabrániť dominantnej pozícii na trhu liekov úzkemu okruhu súkromných firiem a ich neúmernému vplyvu na cenu liekov a ich distribúciu. „Ministerstvo zdravotníctva SR má za to, že v uvedenom segmente je potrebné zabezpečiť aspoň čiastočnú nezávislosť štátu od súkromných distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorá je nevyhnutná v prípade mimoriadnych situácií, akým je aj napríklad nedávna pandémia ochorenia COVID-19,“ dodal rezort.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS