ČLÁNOK
Medziročná inflácia dosiahla vo februári úroveň 15,4 %
15. marca 2023

Medziročne sa ceny tovarov a služieb zvýšili vo februári o 15,4 %. Je to podľa Štatistického úradu SR mierne viac ako v januári. Vyššie ceny sa prejavili vo všetkých dvanástich sledovaných výdavkových skupinách domácností, v piatich medziročný rast prekročil 12 %. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú podľa úradu nepretržite rastúce ceny potravín v tandeme so zvýšením cien nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu, tepla, vody a tepelných energií. Ide totiž o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, ktoré súhrnne tvoria polovicu výdavkov domácností.

Ceny potravín nepretržite rastú už tretí rok, vo februári boli podobne ako v predošlom mesiaci medziročne vyššie o 28,6 %. Zvýšenie cien o viac ako štvrtinu sa prejavilo až v siedmich z deviatich skupín potravín. Opätovne výrazne drahšie boli najmä mlieko, syry a vajcia o 37,1 %, k úrovni 30 % sa priblížil aj rast cien chleba a obilnín aj mäsa. Zelenina bola drahšia o štvrtinu a nealkoholické nápoje takmer o pätinu.

Druhý najväčší vplyv na výdavky domácností mal rast cien v odbore bývanie a energie o 14,3 %. Ide o vplyv zvýšenia cien energií vždy v januári, ktorý sa následne prejavuje počas nasledujúcich dvanástich mesiacov. Drahšie o viac ako 20 % bola tepelná energia, ako aj materiály a služby spojené s údržbou obydlia. Imputované nájomné, do ktorého sa premieta rast cien stavebných materiálov, utlmilo medziročný rast pod 15 %.

V odbore doprava ceny vzrástli medziročne o 8,3 %, aj vzhľadom na zvýšenie cien nákupu dopravných prostriedkov a najmä dopravných služieb, kde sa vo februári prejavil medziročný nárast cien autobusovej dopravy o 18 %. Ceny pohonných látok však vo februári boli medziročne vyššie len o 3,7 %, čo je najnižšia úroveň zdraženia naposledy evidovaná v marci 2021.

Vyššie o pätinu boli tiež ceny služieb stravovania, výrobkov a služieb osobnej starostlivosti, či tovary pre domácich miláčikov aj sociálnych služieb. O viac ako 17 % narástli tiež ceny za služby kúpeľnej starostlivosti a u zubných lekárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS