ČLÁNOK
Vývoz aj dovoz zaznamenali na začiatku roka dvojciferný nárast
10. marca 2023

Zo Slovenska sa v januári podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR vyviezol tovar za 8,5 mld. eur pri medziročnom raste o 10,7 %. Po mesiaci tak vývoz opäť dosiahol dvojciferný rast, ktorý prevládal väčšinu mesiacov minulého roka. Dovoz tovaru sa zvýšil o 10,3 % na 8,9 mld. eur. Tempo rastu dovozu sa už štvrtý mesiac po sebe spomalilo. Saldo zahraničného obchodu bolo napriek tomu pasívne, a to v sume 408,4 mil. eur. Je to o 10,6 mil. eur vyšší deficit ako v januári 2022.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast sedem. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mala opäť najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu, a to stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 17,8 %. Väčšina strojov a prepravných zariadení, teda 73 %, smerovala zo Slovenska na trhy EÚ, medziročne vývoz vzrástol o 10,5 %. Výraznejšie, až o 43,6 % sa zvýšila hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede do zvyšku sveta.

V štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast šesť. Na raste celkového dovozu sa významne podieľalo zvýšenie dovozu motorových vozidiel a ich súčiastok a tiež dovoz smartfónov, ktoré patria do najobchodovanejšej triedy stroje a prepravné zariadenia. Po 23 mesiacoch bola prvýkrát hodnota dovozu v triede minerálne palivá, kam patrí dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie, medziročne nižšia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS