DNES

Stanovisko MF SR k zrušeniu usmernení EBA

Stanovisko Ministerstva financií SR k zrušeniu usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov po 30. septembri 2020

29. septembra 2020 

Rezort financií bude postupne upúšťať od odkladu splátok, prípadne od zákonnej ochrany klienta

Označenie „COVID“, ktoré banky dávajú v úverovom registri klientom žiadajúcim o odklad splátok bez negatívneho záznamu v úverovom registri, právne platí do konca septembra.

29. septembra 2020 

Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie

SPPK nevidí v agrosektore od ministerstva sľubované zmeny.

29. septembra 2020 

Národná banka Slovenska zakázala poisťovni Novis predávať investičné poistky

Centrálna banka bude činnosť poisťovne monitorovať na mesačnej báze.

25. septembra 2020 

Firmy a ďalšie subjekty sa auditu kybernetickej bezpečnosti nevyhnú, upozorňuje enigMMa

Firmy, organizácie a mnohí ďalší prevádzkovatelia sú povinní podrobiť sa auditu kybernetickej bezpečnosti do novembra tohto roka. V prípade nedodržania povinnosti im hrozí pokuta do výšky 300-tisíc eur.

25. septembra 2020 

Štát poskytne trom spoločnostiam investičné stimuly v celkovej výške takmer 3 mil. eur

Dohromady by vďaka investíciám týchto podnikov malo na Slovensku vzniknúť 175 nových pracovných miest.

16. septembra 2020 

Na Slovensku vznikne kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií

eho cieľom je ochrana členských štátov, ako aj Európskej únie ako celku pred priamymi zahraničnými investíciami, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný poriadok.

16. septembra 2020 

Ceny plynu sa pre domácnosti a malé podniky od nového roka znížia

Regulačný úrad zatiaľ nechcel konkretizovať, o koľko by sa ceny plynu mohli znížiť.

16. septembra 2020 

Dobrý rok 2019 nebol podľa NKÚ využitý na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy

Národná autorita pre oblasť externej kontroly zároveň považuje viac ako tri tisíc zmien rozpočtu počas roka za dôsledok značne formálneho plánovania a tento stav môže vyvolávať pochybnosti tiež o transparentnosti celého rozpočtového procesu.

16. septembra 2020 

Vláda by mala podľa ekonómov z peňazí EÚ podporiť najmä dôchodkovú reformu, školstvo a podnikateľov

Podľa ekonómov je potrebné opraviť dôchodkový systém, aby nevytváral nekryté dlhy do budúcnosti.

16. septembra 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS