ČLÁNOK
Banky sú podľa NBS dostatočne silné zvládnuť aj prípadné šoky
21. decembra 2022

Bankový sektor má priaznivé predpoklady udržať si kapitálovú silu aj v ďalšom období. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS). Kľúčová z tohto pohľadu je podľa nej schopnosť bánk tvoriť zisk, ktorá ostáva napriek neistým časom na dobrej úrovni. Po rokoch poklesu úrokových marží sa v dôsledku nárastu úrokových sadzieb znížil tlak na úrokové marže a zároveň sa sektoru bánk podarilo udržať aj solídne tempo úverového rastu.

Čisté úrokové príjmy tak bankám stúpli. Navyše, v dôsledku poskytovaného objemu produkcie, vrátane predaja produktov a služieb tretích strán, ako investičné a poistné produkty, sa bankám podarilo zvýšiť aj príjmy z poplatkov a provízií. Zvyšujúca sa inflácia a rastúce mzdové nároky však čiastočne podľa NBS ubrali z ich zvýšeného príjmu, v dôsledku čoho narástli bankám aj ich administratívne náklady.

Po uplynulom roku, keď banky neboli nútené výraznejšie tvoriť opravné položky v dôsledku ich naakumulovaných objemov z čias koronakrízy, sa objem tvorby opravných položiek v tomto roku vrátil k ich predkrízovým úrovniam. Istú zmenu však badať podľa centrálnej banky v štruktúre tvorby opravných položiek. Od leta vzrástol podiel opravných položiek na rizikové úvery, čo podľa NBS naznačuje zmenený prístup bánk v dôsledku vyššieho vnímaného rizika. „Prístup k tvorbe opravných položiek však v rámci bankového sektora ostáva aj naďalej rôznorodý,“ konštatuje národná banka.

Kapitálová primeranosť bankového sektora sa v porovnaní s letom minulého roka znížila, naďalej sa však nachádza nad svojimi predkrízovými úrovňami. V treťom štvrťroku sa udržala na nezmenenej úrovni 19,2 %. Naďalej je významným faktorom zmeny vývoj objemu rizikovo-vážených aktív, ktorých nárastom sa kapitálová primeranosť systémovo významných bank znížila, zatiaľ čo u systémovo menej významných bánk sa v dôsledku poklesu rizikovo-vážených aktív kapitálová primeranosť zvýšila.

Pri systémovo významných bankách však už zohral významnú úlohu tohtoročný zisk bánk, ktorého časť si banky po splnení podmienok zahrnuli do vlastných zdrojov. Dobrou správou podľa centrálnej banky je, že kapitál bánk sa nachádza dostatočne nad úrovňou regulatórnych kapitálových požiadaviek a jeho využiteľnosť neobmedzuje ani ukazovateľ finančnej páky a ani priebežná požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS