ČLÁNOK
KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 3,6 mld. eur
23. decembra 2022

 

• KRRZ znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022. Oproti novembrovej prognóze došlo k zníženiu schodku o 175 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 3 598 mil. eur (3,3 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu výsledku hospodárenia prispeli najmä nižšie výdavky na kompenzáciu rastu cien energií z dôvodu nerealizácie dodatočných kompenzačných schém pre ohrozené skupiny obyvateľstva a pomalšieho čerpania dotácií podnikmi.

• Opatrenia na kompenzáciu cien energií majú v roku 2022 zanedbateľný vplyv na deficit. Celkové náklady na kompenzačné schémy vrátane 14. dôchodku sú vo výške 388 mil. eur a zároveň KRRZ očakáva príjem zo solidárneho príspevku z nadmerných ziskov rafinérií v sume 383 mil. eur. Náklady na financovanie kompenzačných opatrení v najvýraznejšej miere ovplyvnia deficit v roku 2023.

• Pozitívna odchýlka prognózy od schodku rozpočtu schváleného na rok 2022 je vo výške 1 616 mil. eur (1,5 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet predstavuje výnos daňových a odvodových príjmov, odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje úroveň 1 449 mil. eur (1,3 % HDP). Vyšší výnos očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia navyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu (najmä dane z práce a DPH).

• Hospodárenie ostatných subjektov predstavuje najvýraznejší negatívny vplyv na saldo rozpočtu s odhadovaným negatívnym vplyvom 633 mil. eur (0,6 % HDP). Vyššie výdavky vyplývajú najmä z realizácie investícií spojených s priemyselným parkom Valaliky ako aj z rastu prevádzkových nákladov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS