DNES

Analýza Rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026

Analytický komentár

10. februára 2024 

Priority Ministerstva financií SR na rok 2024

Minister financií Ladislav Kamenický považuje za základnú prioritu Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) pre rok 2024 postupný návrat k udržateľným verejným financiám s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k hrubému domácemu produktu. V rámci zdravej a trvalo udržateľnej rozpočtovej politiky zadefinovalo MF SR túto prioritu aj do Programového vyhlásenia vlády SR na nasledujúce štyri roky. MF SR však bude zároveň dbať aj o to, aby neklesala životná úroveň ľudí na Slovensku.

9. februára 2024 

Stanovisko MF SR k správe NBS o hospodárení bánk   

Čistý zisk slovenských bánk vlani vzrástol o 46 % na 1,2 miliardy eur tak, ako predpokladalo ministerstvo pri zavedení a argumentácii bankovej dane. Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur, teda o viac ako 46 %.

5. februára 2024 

Ministerstvo financií SR bilancuje prvých 100 dní

Ministerstvo financií SR (MF SR) oceňuje v rámci prvých 100 dní pôsobenia nového vedenia najmä odborný, korektný a profesionálny prístup zamestnancov ministerstva, ako aj podriadených organizácií v pôsobnosti ministerstva. Základným dokumentom, z ktorého vychádzali zákony a legislatívne úpravy predkladané v gescii MF SR bolo Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

1. februára 2024 

Stanovisko MF SR k správe NBS o hospodárení bánk

Bratislava, 31. január 2024 – Čistý zisk slovenských bánk vlani vzrástol o 46 % na 1,2 miliardy eur tak, ako predpokladalo ministerstvo pri zavedení a argumentácii bankovej dane. Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur, teda o viac ako 46 %.

31. januára 2024 

Slovensko so svojimi susedmi dostane z projektu Phoenix 2 milióny USD na štúdiu uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov

V bratislavskej Redute sa vo štvrtok 9. novembra 2023 uskutočnilo významné podujatie – 1. workshop Projektu Phoenix, ktoré zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí USA a spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s.

14. decembra 2023 

Zverejnenie publikácie Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Štatistický úrad SR informuje, že vo štvrtok 21. decembra 2023 nad rámec Edičného plánu 2023 zverejní publikáciu Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023.

8. decembra 2023 

Spoločnosť postavená na kvalitných dátach je cieľom novej spolupráce štatistického úradu a slovenských univerzít

Spolupráca podporí na školách kritické myslenie a vedecké projekty z oblasti štatistiky. Pre Štatistický úrad SR bude prínosom inovatívny prístup mladej generácie, ktorá bude participovať na konkrétnych projektoch oficiálnej štatistiky.

8. decembra 2023 

Minister práce Erik Tomáš: Vláda rozhodla o vyplatení 13. dôchodku a rodičovského dôchodku v plnej výške na budúci rok

Chcem potvrdiť, že vo vládnej koalícii sme našli také riešenie, ktoré umožní na budúci rok vyplatiť skutočný 13. dôchodok, ako aj plnohodnotný rodičovský dôchodok, a zároveň si nevyžiada zmeny vo venovaní 2% z daní z príjmov.

6. decembra 2023 ,

Návrh konsolidačných opatrení na rok 2024

Ministerstvo financií SR dnes predstavilo balík konsolidačných opatrení, ktoré by mali pomôcť pri zostavení štátneho rozpočtu na budúci rok.

5. decembra 2023 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS