ČLÁNOK
NBS zatiaľ nemení bankám úroveň kapitálu
21. decembra 2022

Národná banka Slovenska (NBS) neočakáva potrebu zmeny úrovne proticyklického kapitálového vankúša ani v ďalšom štvrťroku. Možné ochladzovanie rastových tendencií predpokladala centrálna banka už pri poslednom zvyšovaní vankúša. Nových úverov je síce menej, ale časť z nich je rizikovejšia v dôsledku vyššej zaťaženosti splátkami. To naznačuje podľa NBS nezmenený prístup k riziku zo strany slovenských bánk, ktoré zatiaľ nenasledovali trend v iných krajinách EÚ, kde banky sprísnili podmienky úverovania.

Zmena finančného cyklu tak nie je podľa národnej banky dôvodom pre rozpúšťanie proticyklického kapitálového vankúša. Zmiernenie expanzívnych tendencií znamená, že riziká spojené s finančným cyklom sa kumulujú, avšak pomalšie ako to bolo v predchádzajúcom období. Podnetom pre rozpustenie proticyklického kapitálového vankúša by bolo zvýšenie strát z úverov nad ich bežnú úroveň. NBS preto vývoj rizík detailne monitoruje a v prípade hrozby ich pretavenia do strát je pripravená prostredníctvom uvoľnenia vankúša poskytnúť bankám priestor pre vysporiadanie sa s mimoriadnymi kreditnými nákladmi.

Kým ešte pred rokom bola ochota k zadlžovaniu sa výrazná, dnes je trh úverov pod vplyvom výrazného nárastu úrokových sadzieb a čiastočne cítiť aj vyššiu mieru neistoty. Nové úvery domácnostiam pribrzdili, rast bytov sa v priemere zastavil a rastúce sadzby postupne okresávajú dopyt po úveroch a ich dostupnosť, zvlášť u domácností. Viaceré indikátory síce podľa NBS naznačujú zmeny vo finančnom cykle, zatiaľ však nemožno hovoriť o plnohodnotnom obrate cyklu. Banky sú dostatočne kapitálovo vybavené, aby dokázali zvládnuť aj prípadné straty z existujúcich rizík.

Proticyklický kapitálový vankúš je prudenciálnym nástrojom, ktorý sa zaviedol v dohode Bazilej III na odvrátenie účinkov hospodárskeho cyklu na úverovú činnosť bánk. V čase prosperity, keď úvery prudko rastú, sa na jeho základe od bánk vyžaduje, aby mali dodatočný kapitál. V prípade, že sa hospodársky cyklus otočí a hospodárska činnosť spomalí, alebo dokonca zaznamená pokles, sa tento vankúš môže uvoľniť, čím sa banke umožní naďalej úverovať reálnu ekonomiku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS