ČLÁNOK
Rast ekonomiky by mal podľa RRZ v prvom štvrťroku mierne zrýchliť
13. marca 2023

Rast slovenskej ekonomiky by mal byť v prvom štvrťroku o niečo rýchlejší, než očakávala februárová prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Odhadujú nárast HDP o 0,4 % medzikvartálne, čo predstavuje zrýchlenie oproti predošlému štvrťroku. Spotrebiteľský dopyt zostáva pomerne solídny, podobne aj výkonnosť európskej a svetovej ekonomiky. Z toho by mal ťažiť aj trh práce.

Spotreba domácností by mala pod tlakom vysokej inflácie rásť podľa RRZ len nepatrne. Reálne mzdy sú vo fáze poklesu. Napriek tomu však zrejme domácnosti uberajú aj z nahromadených úspor a predajcovia v službách a obchode v prieskumoch informujú o pomerne solídnej úrovni spotrebiteľského dopytu.

Po poklese v predošlom kvartáli sa podľa rady preberá slovenský export. Ťahá ho zlepšená očakávaná výkonnosť ekonomiky eurozóny začiatkom roka. Investície sa tiež oživujú, k čomu pomohlo výraznejšie čerpanie fondov EÚ v januári a zvýšená dôvera v stavebníctve. Spotrebné výdavky vo verejnom sektore majú tiež rastovú tendenciu, a to aj v reálnom vyjadrení.

Export by mohol dodatočne ťažiť zo zlepšenej ekonomickej výkonnosti v Číne, ktorá je od začiatku roka impulzom pre svetovú ekonomiku ako celok. Aktivita sa tu rozbieha po uplynutí protipandemických reštrikcií.

Mierne priaznivejší vývoj ekonomiky sa prejavuje aj zlepšeným dopytom po pracovnej sile. Pri vysokom raste výrobných nákladov budú ale zamestnávatelia v najímaní zamestnancov opatrní a zamestnanosť by za celý tento rok mala narásť len mierne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS