Autor: ‘Národná Obroda’

Mimoriadne v.z. VSŽ zmenilo stanovy

Mimoriadne v.z. VSŽ zmenilo stanovy

23. októbra 1997 

Guvernér NBS odporúča na rok 1998 vyrovnaný rozpočet

Guvernér Masár pri predkladaní Správy o menovom vývoji SR v prvom polroku uviedol:

8. októbra 1997 

Potreba znížiť verejnú i osobnú spotrebu

Kurz slovenskej koruny nebude možné udržať, ak bude pokračovať prehlbovanie deficitu štátneho rozpočtu a ak bude rásť verejná i osobná spotreba.

26. septembra 1997 

Úspešná príprava emisie dlhopisov SR

NBS si splnila agentskú úlohu v prípravnej fáze emisie dlhopisov SR na zahraničných kapitálových trhoch.

25. septembra 1997 

L. Solár, viceprezident pre vonkajšie vzťahy VSŽ

L. Solár, viceprezident pre vonkajšie vzťahy VSŽ.

22. septembra 1997 

Doplnky k novele zákona o NBS

Novela zákona o NBS bola stiahnutá z utorkového rokovania vlády.

19. septembra 1997 

Rast cien vplyvom novozavedenej dovoznej prirážky môže jedinému slovenskému producentovi hliníka a výrobkov z neho – a.s. Závod SNP Žiar nad Hronom, spôsobiť výpadok v exporte až 2 mld Sk.

S odberateľmi, predovšetkým v krajinách EÚ, majú uzatvorené obchody za pevné ceny a ich zvýšenie vplyvom dovoznej prirážky uprostred roka nik z nich nebude akceptovať.

8. septembra 1997 

Zisk a.s. Slovalco – najúspešnejšej dcérskej firmy Závodu SNP v Žiari nad Hronom – predstavuje za 1. polrok takmer 300 mil. Sk.

V uvedenom období predali vyše 66.000 ton polotovarov z hliníka (z toho 86% na zahraničné trhy, predovšetkým do krajín EÚ) za 3,944 mld Sk, čo je o 320 mil. Sk viac, ako predpokladal podnikateľský plán.

8. septembra 1997 

Správa o menovom vývoji za prvý polrok 1997

4.9. prezetoval guvernér NBS Vladimír Masár Správu o menovom vývoji v SR za I. polrok 1997.

5. septembra 1997 

Financovanie deficitu ŠR prostr. NBS nebezpečné

Zvýšenie limitu NBS na nákup štátnych pokladničných poukážok z 5 na 8-10% minuloročných príjmov štátneho rozpočtu, čo navrhuje MF SR ako jedno z opatrení na riešenie ťažkostí s rastúcim deficitom štátneho rozpočtu, považuje guvernér NBS za nebezpečné.

5. septembra 1997 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS