ČLÁNOK
L. Solár, viceprezident pre vonkajšie vzťahy VSŽ
22. septembra 1997

VSŽ sa vlani podieľali na tvorbe HDP 9% a 12% na celkovom exporte Slovenska. Podľa jeho slov sa chcú VSŽ presadiť na českom trhu aj v tomto roku, potvrdil aj záujem o kapitálový vstup do iných spoločností okrem Třineckých železiarní… deklaroval snahu VSŽ zvýšiť odbyt strojárenských produktov spoločností, v ktorých majú železiarne majoritný kapitálový podiel. Na to, aby boli výsledky týchto spoločností v tomto roku lepšie, však bude VSŽ potrebovať pomoc vlády, napríklad formou revitalizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS