ČLÁNOK
Zisk a.s. Slovalco – najúspešnejšej dcérskej firmy Závodu SNP v Žiari nad Hronom – predstavuje za 1. polrok takmer 300 mil. Sk.
8. septembra 1997

Zisk a.s. Slovalco – najúspešnejšej dcérskej firmy Závodu SNP v Žiari nad Hronom – predstavuje za 1. polrok takmer 300 mil. Sk. V uvedenom období predali vyše 66.000 ton polotovarov z hliníka (z toho 86% na zahraničné trhy, predovšetkým do krajín EÚ) za 3,944 mld Sk, čo je o 320 mil. Sk viac, ako predpokladal podnikateľský plán. Slovalco, a.s., vznikla v roku 1993 ako 100% dcérska spoločnosť ZSNP a o rok neskôr sa jej akcionármi, každý s 10% podielom na majetku, stali v súvislosti s poskytnutím úveru na dokončenie modernizácie výroby hliníka Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) Londýn a Hydro Aluminium Oslo z Nórska. Základné imanie Slovalca je 4,95 mld Sk a ako uviedol generálny riaditeľ ZSNP Ing. Jozef Pittner, ich 80% majetkový podiel pochádza z domácich úverových zdrojov. Zatiaľ nie je doriešená otázka splácania tohto dlhu, existuje len vzájomná dohoda o odložení splácania úrokov aj istiny. ZSNP sa spolieha na zákon o revitalizácii podnikov, ich návrh však nespočíva v odpísaní dlhov, ale podľa J. Pittnera v swapovom obchode. Bankám ponúkajú v objeme dlhu akcie Slovalca s tým, že v priebehu piatich rokov ich budú prednostne odkupovať späť. Banky sa tak stanú na určitý čas vlastníkmi časti majetku spoločnosti. Nevykonávali by však akcionárske práva, pretože by vlastnili len preferenčné akcie, s ktorými nie je spojené hlasovacie právo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS