ČLÁNOK
Doplnky k novele zákona o NBS
19. septembra 1997

Novela zákona o NBS bola stiahnutá z utorkového rokovania vlády. podľa ministra bude novela doplnená o desaťpercentnú položku, ktorou môže NBS vláde pomôcť preklenúť jednorázové výkyvy v štátnom rozpočte. Ďalším doplnkom bude aj to, že sa členmi Bankovej rady stanú nezávislí odborníci, ktorých vymenuje vláda a rozpočet tejto inštitúcie začne podliehať schváleniu NR SR. Podľa ministrovho vyjadrenia je absolútna nezávislosť NBS vo svete unikátna. Podľa ministra je štruktúra rastu HDP podstate lepšia ako vlani. Spotreba vlády vzrástla len o niečo vyše 3% ( v minulom roku 23%) pričom sa zvýšil podiel čistého exportu ( rozdiel export – import, poz. NO) na jeho tvorbe. Čistý export sa vlani na tvorbe HDP nepodieľala vnútorná spotreba sa na ňom podieľala 7%. hrubé investície medziročne stúpli o 33%


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS