ČLÁNOK
Rast cien vplyvom novozavedenej dovoznej prirážky môže jedinému slovenskému producentovi hliníka a výrobkov z neho – a.s. Závod SNP Žiar nad Hronom, spôsobiť výpadok v exporte až 2 mld Sk.
8. septembra 1997

Rast cien vplyvom novozavedenej dovoznej prirážky môže jedinému slovenskému producentovi hliníka a výrobkov z neho – a.s. Závod SNP Žiar nad Hronom, spôsobiť výpadok v exporte až 2 mld Sk. S odberateľmi, predovšetkým v krajinách EÚ, majú uzatvorené obchody za pevné ceny a ich zvýšenie vplyvom dovoznej prirážky uprostred roka nik z nich nebude akceptovať. Ako uviedol na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ ZSNP Ing. Jozef Pittner, opatrenie vlády sa nepriaznivo dotkne tejto holdingovo usporiadanej spoločnosti najmä preto, že 75% z celkového objemu výroby exportujú. Od dovoznej prirážky je oslobodený jedine oxid hlinitý a niektoré legovacie látky. Na všetky ostatné suroviny sa opatrenie vlády vzťahuje, čo podľa J. Pittnera v ročnom prepočte zvyšuje náklady ZSNP o 240 mil. Sk. Preto sa obrátili na ministerstvá financií, hospodárstva i na colné riaditeľstvo, aby do zoznamu tovarov oslobodených od dovoznej prirážky zaradili aj ďalšie rozhodujúce suroviny. Ide o 9 položiek, predovšetkým uhlíkové materiály na výrobu anód pre dcérsku spoločnosť Slovalco, a.s., ktoré sa do SR dovážajú, a v ZSNP ich prepracúvajú, príp. finalizujú a opäť exportujú. V prípade, že im vláda nevyjde v ústrety, vidí J. Pittner dve možnosti: buď bude ZSNP znášať stratu, ktorá môže zapríčiniť prvotnú platobnú neschopnosť, alebo prídu o zahraničné trhy, na ktorých im zvýšené ceny nebudú akceptovať. V oboch prípadoch môže byť dôsledkom znižovanie výroby a prepúšťanie zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS