Autor: ‘SITA’

Vývoji na slovenskom bankovom trhu

Vývoji na slovenskom bankovom trhu.

25. februára 1997 

Zákon o Exportn-importnej banke bol schválený

Zákon o Exportn-importnej banke bol schválený.

14. februára 1997 

Zástupcovia a.s. Tatramat Poprad sa 9.2. stretli na valnom zhromaždení so svojím nemeckým partnerom Sachsenring Zwickau.

V tejto spoločnosti má Tatramat 46% účasť kapitálu. Schválili podnikateľský zámer na rok 1997.

10. februára 1997 

PKB vydá tranžu štvrťročných obligácií

A.s. Prvá komunálna banka Žilina vydá 17.2. tranžu štvrťročných obligácií za 1 mld Sk.

5. februára 1997 

ING Barings odporúča investovať do dlhopisov VSŽ

VSŽ Košice majú vysokú ziskovosť a výborné predpoklady na splácanie svojich záväzkov.

30. januára 1997 

Na pondelkovom mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti (MVZ) St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš pripravili akcionári pôdu pre emisiu dlhopisov.

Realizácia emisie je však otázkou budúcnosti. Pre agentúru SITA to povedal predseda predstavenstva Ján Sabol. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v dôsledku nízkych úrokových sadzieb na kapitálovom trhu neoplatí investovať.

28. januára 1997 

Istrobanka obhájila pozíciu 3. najlepšej slovenskej banky

Podľa výročného hodnotenia renomovaného britského časopisu Business Central Europe (BCE) obhájila Istrobanka, a.s., Bratislava aj v roku 1997 pozíciu 3. najlepšej slovenskej banky.

14. januára 1997 

PB chce dosiahnúť zisk okolo 70 mil. Sk

K základným cieľom PB v roku 1998 patrí dosiahnutie zisku vo výške 70 mil. Sk, rast primárnych zdrojov, pokročiť v sebestačnosti v medzibankových obchodoch, dobudovať pobočku v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave a 20 automatických pôšt na systém on-line.

14. januára 1997 

Základné podmienky pre poskytnutie úverov

K základným podmienkam pre poskytovanie úverov Eximbankou patrí skutočnosť, že z hodnoty financovaného vývozu musí byť prevažná časť tovaru a služieb slovenského pôvodu, pričom vývozca je povinný doložiť túto skutočnosť osvedčením o ich pôvode.

14. januára 1997 

Akciová spoločnosť Smrečina Banská Bystrica je už od konca minulého roka v konkurze.

Vyplynulo to z rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. novembra 1997, ktoré nadobudlo účinnosť 19. decembra 1997.Príčinou bola absolútna insolventnosť podniku.

8. januára 1997 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS