ČLÁNOK
Na základe štvrtkového rozhodnutia vlády SR sa do systému zdravotného poistenia v prospech zdravotných poisťovní umiestni 1,1 mld. Sk.
7. septembra 1998

Vláda zaviazal ministra zdravotníctva predložiť návrh rozpočtového opatrenia, ktorým sa znížia výdavky rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o 100 mil. Sk v prospech položky „zabezpečenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní“. Vláda ďalej zaviazala ministra financií previesť do spomínanej položky 170 mil. Sk. Podľa M. Maxona ide o návratné finančné pôžičky s minimálne trojročnou dobou splatnosti. Vláda podľa jeho slov odsúhlasila návratnú finančnú výpomoc Spoločnej zdravotnej poisťovni vo výške 200 mil. Sk. Ako ďalej M. Maxon informoval, Ministerstvo financií (MF) SR poskytlo v roku 1995 Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) návratnú finančnú výpomoc v objeme 645 mil. Sk. V roku 1996 VšZP podľa neho 215 mil. Sk splatila, pričom na platby v rokoch 1997 a 1998 dostala odklad. V tomto roku bolo podľa M. Maxona pre VšZP poskytnutých ďalších 200 mil. Sk. Minister zdravotníctva Ľubomír Javorský upozornil na rastúce prostriedky vynakladané na lieky. Na ne a špeciálny zdravotný materiál sa v minulom roku podľa neho vynaložilo viac ako 13 mld. Sk. MZ podľa jeho slov viackrát zistilo nadhodnotenie výkonov a preskripciu drahých liekov, čo sa od augusta minulého roka už rieši. Ľ. Javorský ďalej upozornil i na nárast neplatičov zdravotného poistenia, ktorých zoznamy MZ postúpilo prokuratúre. „Rad opatrení MZ spôsobil, že v prvom polroku tohto roka išiel rezort hospodárnejšie o 500 mil. Sk v porovnaní s minulým obdobím,“ poznamenal Javorský. Podľa ministra financií Maxona sa budú zdroje financovania zdravotníctva v tomto roku pohybovať okolo 41,5 mld. Sk. „Slovenské zdravotníctvo má špičkových svetových odborníkov, pracuje so špičkovými svetovými diagnostickými zariadeniami. Slovensko taktiež používa najúčinnejšie, ale najdrahšie lieky na svete. Tieto skutočnosti vyvolávajú napätie medzi potrebami a zdrojmi. Uvedené opatrenia vlády sú prechodnými stabilizačnými opatreniami, ktoré by v plnom rozsahu mali eliminovať výzvy Slovenskej lekárnickej komory,“ uzatvoril Maxon.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS