ČLÁNOK
Stav ŠR po ôsmich mesiacoch roku 1998
3. septembra 1998

Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli k ultimu augusta 116,15 mld. Sk a výdavky 124,803 mld. Sk. Oproti koncu júla klesol deficit štátneho rozpočtu o 284 mil. Sk. Stále je to však viac ako koncoročný plán, ktorý ráta s deficitom na úrovni 8 mld. Sk. Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre SITA poskytol jeden z vyšších úradníkov ministerstva. Príjmy štátneho rozpočtu boli v auguste 12,56 mld. Sk, čo predstavuje 6,98 % úrovne plánovanej na celý rok. Kumulatívne príjmy za osem mesiacov dosahujú 64,6 % ročného plánu. Výdavky štátneho rozpočtu boli v auguste 12,276 mld. Sk, čo znamená, že boli nižšie ako príjmy a dosiahli len 6,54 % celoročného plánu. Osemmesačné rozpočtové výdavky predstavujú 66,5 % ročného plánu. Pod vplyvom tohto vývoja došlo v auguste k zníženiu rozpočtového schodku o 284 mil. Sk, pričom ešte v júli deficit vzrástol o rekordných 5,069 mld. Sk. Na kumulatívnej báze tak deficit už o 8,2 % prekročil úroveň, ktorú mal dosiahnuť až na konci roka. Štátny rozpočet SR predpokladá v tomto roku príjmy 179,8 mld. Sk, výdavky 187,8 mld. Sk a deficit 8 mld. Sk. V návrhu štátneho rozpočtu sa pôvodne hovorilo o výdavkoch 184,8 mld. Sk a deficite 5 mld. Sk. Ešte v prvom štvrťroku však ministerstvo financií vykonalo rozpočtové opatrenia, ktoré mu umožnil paragraf 213 zákona o štátnom rozpočte a po emisii štátnych dlhopisov zvýšilo objem výdavkov určených na bytovú výstavbu a vyvlastnenie pozemkov pri výstavbe diaľnic. Následkom toho vzrástli výdavky aj plánovaný deficit o sumu 3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS