ČLÁNOK
Najväčší akcionár Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava – Fond národného majetku SR.
3. septembra 1998

Vo svojom poslednom vydaní to uvádza týždenník Trend. „Spoločnosti, ktorých štatutárni zástupcovia sa počas terajšej vlády podieľali na privatizácii alebo pôsobia v orgánoch VÚB, prípadne sú blízki manažérom VÚB spolu ovládajú viac ako tretinu akcií VÚB,“ konštatuje Trend. Zároveň pripomína, že podľa posledným zmien v stanovách je na zmenu v orgánoch spoločnosti treba súhlas dvoch tretín akcionárov. Prvou skupinou sú spoločnosti A.J.K.A., G.M.X.T. a K.A.X.T, ako aj Konsult Real. Každá z nich má na svojom účte necelých 5 % akcií VÚB. A.J.K.A., s.r.o. Bratislava vlastní 4,9 % akcií, G.M.X.T., s.r.o., Bratislava 4,86 %, K.A.X.T., s.r.o., Bratislava 4,78 % akcií a Konsult Real, a.s., Bratislava 4,17 % akcií VÚB. Všetky štyri spoločnosti sídlia podľa výpisu z Obchodného registra na tej istej adrese – Záhradnícku 27 v Bratislave. Žiadna z týchto štyroch firiem však v skutočnosti na uvedenej adrese fyzicky nesídli. Budova patrí podľa Trendu s.r.o. Realitná spoločnosť VÚB (VÚB Real), teda stopercentnej dcére VÚB, ktorá budovu získala od banky na jar tohto roka. Podľa sekretárky riaditeľky VÚB Real treba tieto spoločnosti hľadať v centrále VÚB. Podľa informácií Trendu Konsult Real „je alebo prinajmenšom bol“ dcérou spoločnosti VÚB Real, teda vnučkou VÚB. Svedčí o tom fakt, že za rok 1996 Realitná spoločnosť VÚB zverejnila konsolidovanú účtovnú závierku aj za spoločnosť Konsult Real. Podľa neoficiálnych informácií Trendu získal Konsult Real s vysokou pravdepodobnosťou úvery od VÚB, ktoré použil na nákup akcií VÚB. „Je pravdepodobné, že z úverov alebo inak poskytnutých zdrojov od VÚB sa prinajmenšom čiastočne financoval aj nákup tých akcií VÚB, ktoré figurujú na účtoch spoločností A.J.K.A., G.M.X.T. a K.A.X.T. Vlastníkom týchto spoločností totiž v priebehu roku 1997 dočasne bol Konsult Real, boli teda pravnučkami VÚB,“ dodáva Trend. Trend ďalej upozorňuje na to, že spoločnosť Konsult Real ovládajú manažéri VÚB. Trojčlenné predstavenstvo tvoria Jozef Pamětický (podpredseda predstavenstva VÚB a jej prvý viceprezident), Milan Sedláček (predseda dozornej rady VÚB a riaditeľ Kancelárie HZDS) a Ladislav Vaškovič (od roku 1996 generálny riaditeľ divízie hypotekárneho bankovníctva VÚB. Od júla tohto roka je L. Vaškovič aj viceprezidentom VÚB a súčasne je poverený výkonom funkcie člena predstavenstva. Zároveň vedie a.s. Slovenská Hypotekárna – ďalšiu dcéru VÚB, ktorá ešte vlani sídlila na Záhradníckej ulici č. 27 v Bratislave. Trojčlennú dozornú radu a.s. Konsult Real tvoria Ján Gabriel (predseda predstavenstva a prezident VÚB), František Palič (do júna člen predstavenstva a viceprezident VÚB, od júla generálny riaditeľ Poľnobanky) a František Szikhart (generálny riaditeľ divízie stratégie a likvidity VÚB). Medzi akcionármi VÚB sa podľa informácií Trendu presadzuje aj VZT Prešov, Ozeta Trenčín a Sibamac Bratislava. V súčasnosti majú totiž nového vlastníka spoločnosti A.J.K.A G.M.X.T., aj K.A.X.T. Firmu A.J.K.A. získala VZT, s.r.o., Prešov, ktorá má sama na účte 2,94 % akcií VÚB. Podľa augustového výpisu z obchodného registra všetci traja spoločníci a zároveň konatelia v Prešove zaregistrovanej firmy VZT majú trvalé bydlisko v Novom Meste nad Váhom. Jedným z nich je minister hospodárstva SR Milan Cagala – bývalý generálny riaditeľ Vzduchotechniky, a.s., Nove Mesto nad Váhom. VZT teda priamo a cez svoju dcéru ovláda spolu 7,89 % akcií VÚB. Spoločnosť K.A.X.T. sa stala majetkom a.s. Ozeta odevné závody, Trenčín. Tá tak spolu so svojim vlastným podielom disponuje 9,68-percentným podielom vo VÚB. V štatutárnom orgáne Ozety figuruje aj riaditeľ pobočky VÚB v Trenčíne Anton Adamec. Členom jej dozornej rady je generálny riaditeľ divízie investičného bankovníctva VÚB Ľuboš Vražda. Jediným spoločníkom G.M.X.T. je podľa údajov z obchodného registra Sibamac, a.s., Bratislava – firma, ktorá realizovala zákazku na výstavbu budovy VÚB v Trnave. Dvaja zo štyroch členov predstavenstva Sibamacu sú zároveň konateľmi G.M.X.T. Jedným z nich je Jozef Bachratý z Trnavy – priateľ a blízky spolupracovník J. Gabriela, s ktorým spolu figurujú vo vedení futbalového klubu FC Spartak Trnava. Skupina Penta Group, ktorá vlani ovládla IF VUB Kupon, mala ku koncu decembra na účte a.s. Penta Brokers, o.c.p., Bratislava 3,33 % a na účte Kvinta, s.r.o., Bratislava 1,32 %, teda spolu 4,65 % akcií VÚB. V auguste tohto roka to bolo už len 3,28 %, tentoraz na účte Istrofinu, a.s., Bratislava, ktorý vznikol vlani po transformácii a rozdelení VUB Kupónu po jeho ovládnutí skupinou Penta. Štvorpercentný podiel akcií VÚB sa od decembra presunul na iných majiteľov aj z účtu Tatra banky. Za prvých osem mesiacov však vzrástol podiel a.s. Konsult Real o 0,83-percentného bodu na 4,17 %. Navyše sa medzi akcionármi VÚB objavila aj Priemyselná banka, a.s., Košice a bratislavská a.s. ARAD. V štatutárnom orgáne tejto firmy figuruje aj Vladimír Poór, ktorý je jedným zo spoluvlastníkov rozhodujúceho akcionára Nafty Gbely. Spolu s J. Gabrielom figuruje aj vo vedení FC Spartak Trnava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS