ČLÁNOK
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb takmer 1,614 mld. Sk
31. augusta 1998

V prvom polroku 1998 dosiahol AssiDomän Packaging, a.s., Štúrovo tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb takmer 1,614 mld. Sk, čo znamená nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5,5%. Z uvedeného objemu tvoril vývoz, ktorý rástol 8,7-percentným tempom, 1,023 mld. Sk, teda 63,4%. Tovar v hodnote zvyšných 590,324 mil. Sk (medziročný rast o 0,4%) spoločnosť umiestnila na tuzemskom trhu. Pri čiastočnom znížení priemerného stavu pracovníkov, vplyvom jednoduchšej organizačnej štruktúry a zrýchlením výrobných procesov dosiahol podnik 19,6-percentný rast produktivity práce z výroby tovaru. Za prvý polrok tohto roka dosiahla štúrovská celulózka čistý zisk 57,802 mil. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, kedy spoločnosť hospodárila so ziskom po zdanení v hodnote 59,374 mil. Sk to predstavuje mierny pokles o 2,6 %. Toto zníženie ovplyvnilo podľa predstaviteľov podniku zohľadnenie nedaňových nákladových položiek. Prevádzkový hospodársky zisk AssiDomän Packaging vzrástol medziročne o 5,2% na 197,309 mil. Sk. Ku koncu júna 1998 predstavovalo vlastné imanie spoločnosti 2,021 mld. Sk, pri výške základného imania 1,448 mld. Sk V tomto roku plánuje spoločnosť výnosy do 4 mld. Sk a navýšenie exportu na 65 až 67%. Za rok 1997 eviduje AssiDomän Packaging hrubý zisk 172,8 mil. Sk a v tomto roku plánuje jeho zdvojnásobenie. Majoritným akcionárom je švédska spoločnosť AssiDomän. AssiDomän Packaging Štúrovo sa začlenila do najväčšej obchodnej skupiny AssiDomän Packaging, ktorú tvorí viac ako 60 spoločností. Materská firma AssiDomän je rozdelená na 5 obchodných skupín s vyše 90 spoločnosťami v 14 európskych krajinách. Jej hlavným akcionárom je švédsky štát s podielom 50,2% akcií a hlasov. Nadnárodná spoločnosť AssiDomän sa orientuje na výrobu obalového papiera, obalov a reziva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS