ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka dosiahla za prvý polrok 1998 čistý zisk 73,571 mil. Sk.
31. augusta 1998

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava oznámila, že za prvý polrok 1998 dosiahla podľa slovenských účtovných postupov čistý zisk 73,571 mil. Sk. Táto suma predstavuje necelú štvrtinu zisku za rovnakého obdobie minulého roka. Zisk VÚB bol totiž k v polovici minulého roka 304,8 mil. Sk, ku koncu roka 1997 však klesol na 172,042 mil. Sk. Podľa medzinárodných účtovných štandardov dosiahla VÚB v minulom roku stratu 48 mil. Sk. VÚB zaznamenala v porovnaní s koncom minulého roka rast bilančnej sumy o 1,9 % na 177,979 mld. Sk. Objem úverov pritom zaznamenal rast o 1,85 mld. Sk na 110,666 mld. Sk. Oproti 30. júnu 1997 však objem úverov poklesol o 0,3 mld. Sk. VÚB zaznamenal aj rast objemu primárnych vkladov. Jej záväzky voči klientom vzrástli za prvý polrok o 1,17 mld. Sk na 107,113 mld. Sk. K 30. júnu evidovala VÚB úvery a vklady v ostatných bankách v objeme 21,85 mld. Sk, čo je v porovnaní s koncom minulého roka rast o 1,48 mld. Sk. Od komerčných bánk mala pritom na polroku úvery a vklady v objeme 27,428 mld. Sk (pokles o 1,844 mld. Sk) a od emisných bánk ďalších 11,268 mld. Sk (rast o 3,756 mld. Sk). Významné zmeny nastali v štruktúre cenných papierov v portfóliu VÚB. Banka presunula totiž svoje aktíva z dlhopisov a akcií do položky „ostatné investičné cenné papiere“. Kým na konci roka 1997 vlastnila VÚB dlhopisy vydané verejným sektorom v objeme 7,072 mld. Sk a dlhopisy emitované bankami a podnikmi v objeme 5,476 mld. Sk, k 30. júnu 1998 už evidovala dlhopisy verejného sektora iba v objeme 60,46 mil. Sk a ostatné dlhopisy v objeme 661 mil. Sk. Z 1 mld. Sk na nulu znížila VÚB aj objem nakúpených štátnych pokladničných poukážok. O 942,5 mil. Sk na 211,7 mil. Sk klesol aj objem akcií a cenných papierov s premenlivým výnosom. Všetky tieto prostriedky sa preniesli do kapitoly „ostatné investičné cenné papiere“, ktorá dosahuje výšku až 14,441 mld. Sk. Výnosy VÚB vzrástli medziročne o 33 % na úroveň 17,034 mld. Sk. Náklady banky zaznamenali rast o 36 % na 16,961 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady pritom vzrástli medziročne len o 4 % na 2,2364 mld. Sk. VÚB vytvorila v prvom polroku 1998 opravné položky v objeme 1,234 mld. Sk, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 1,88 mld. Sk. VÚB zaznamenala v prvom polroku 1998 stratu z pokladničných a medzibankových operácií 715,4 mil. Sk. V devízových operáciách dosiahla zisk 638,9 mil. Sk a pri operáciách s klientmi zisk 2 145,6 mil. Sk. Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava je druhou najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. K 30. júnu 1998 vlastnil 50,79 % akcií tejto banky Fond národného majetku SR. Ten však 2. júla založil 15,93 % akcií VÚB u Slovenskej poisťovne. Podiel FNM na základnom imaní VÚB tak klesol na 34,86 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS