Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Komentár NBS k vývoju inflácie v decembri 2012

Spomalenie medziročnej inflácie bolo rýchlejšie, ako očakávala NBS.

14. Január 2013 

Mesačný bulletin NBS, december 2012

Zhrnutie

18. December 2012 

Komentár k vývoju inflácie v novembri 2012

Medziročné spomalenie inflácie v novembri 2012 bolo rýchlejšie, ako očakávala NBS

16. December 2012 

Analýza bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni

Vystavenie sa bankového sektora voči hlavným rizikám sa v priebehu tretieho štvrťroka 2012 výrazne nemenilo.

10. December 2012 

Strednodobá predikcia 4. Q 2012

Najnovšia decembrová makroekonomická predikcia bola založená na aktuálne dostupných údajoch o rýchlom odhade HDP a zamestnanosti, mesačných štatistikách a technických predpokladoch ECB.

10. December 2012 

Strednodobá predikcia P4Q-2012

Zhrnutie

8. December 2012 

Mesačný bulletin NBS

november 2012 – Zhrnutie

28. November 2012 

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2012

V treťom štvrťroku 2012 slovenská ekonomika podľa očakávaní mierne spomalila, ale udržala si relatívne vysoký medziročný rast na úrovni 2,5 % (2,2 % sezónne neupravený rast) pri medzikvartálnom raste o 0,6 %.

15. November 2012 

Komentár k vývoju inflácie v októbri 2012 12. November 2012 

Štatistika štvrťročných finančných účtov

V druhom štvrťroku 2012 došlo k poklesu čistej dlžníckej pozície domácej ekonomiky o 0,5 mld. eur

7. November 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2019

USD 1,109 0,000
CZK 25,533 0,007
GBP 0,845 0,000
HUF 330,190 0,660
CAD 1,462 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS