Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Strednodobá predikcia P2Q-2012

Zhrnutie

13. Jún 2012 

Analýza slovenského finančného sektora

Zhodnotenie súčasných trendov a rizík vo finančnom sektore

6. Jún 2012 

Analytické údaje finančného sektora

Analytické údaje finančného sektora za jednotlivé časti finančného trhu

29. Máj 2012 

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 1. štvrťroku 2012

Z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR vyplýva, že hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2012, aj napriek očakávaniam o spomalení jeho dynamiky, opätovne dosiahol pomerne výrazný medzikvartálny rast, a to 0,8 % (3,1 % medziročne). Tento pozitívny vývoj sa čiastočne premietol aj do vývoja na trhu práce, keď zamestnanosť mierne vzrástla o 0,2 % [...]

17. Máj 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v apríli 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI vzrástli v apríli medziročne o 3,6 % a medzimesačne o 0,3 %. Medziročné tempo rastu cenovej hladiny dosiahlo, v súlade s predpokladmi NBS, nižšiu úroveň v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,2 percentuálneho bodu. V rámci štruktúry inflácie najviac prekvapil vývoj regulovaných cien, [...]

15. Máj 2012 

Mesačný bulletin NBS

Apríl 2012 – Zhrnutie

25. Apríl 2012 

Analýza slovenského finančného sektora za rok 2011

Správa je vypracovávaná za účelom zhodnotenia súčasných trendov a rizík vo finančnom sektore… čítaj ďalej  

18. Apríl 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v marci 2012

a základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI medziročne o 3,8 % a medzimesačne o 0,3 %. Medziročné tempo rastu cenovej hladiny dosiahlo rovnakú úroveň v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, pričom NBS predpokladala spomalenie dynamiky. Uvedený vývoj bol ovplyvnený predovšetkým zrýchlením medziročného rastu cien potravín a pohonných hmôt, keď príspevok [...]

14. Apríl 2012 

Strednodobá predikcia P1Q-2012

Zhrnutie

28. Marec 2012 

Mesačný bulletin NBS

Február 2012

29. Február 2012 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA