ČLÁNOK
Biatec č. 10/2013
17. decembra 2013

OBSAH

NA AKTUÁLNU TÉMU
Očakávaný makroekonomický vývoj SR
(Odbor menovej politiky)
N ÁRODOHOSPODÁRSKE OTÁZKY
Vlastnosti strukturálního salda a jeho využitelnost v období  ekonomických šoků
(Pavel Řežábek)
Determinanty miery úspor na Slovensku (so zameraním na krízový rok 2009) – 2. časť
(RNDr. Monika Pécsyová, Milan Vaňko, MSc, Ing. Mgr. Gabriel Machlica)
F INANČNÁ INTEGRÁCIA
Migrácia na SEPA z pohľadu Eurosystému a Národnej banky Slovenska
(Miroslava Kotasová)
F INANCIAL MARKETS
Current and past developments in covered bond markets
(Michal Kleštinec)
C ENA GUVERNÉRA NBS
Predikcie finančných kríz s využitím metód finančnej ekonometrie (zhrnutie dizertačnej práce)
(Marek Káčer)
Dynamic Portfolio Optimization During Financial Crisis Using Daily Data and High-frequency Data
(PhDr. František Čech)
Essays on Access to External Finance, Acquisitions
and Productivity
(Peter Ondko)

BIATEC


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS