ČLÁNOK
BIATEC – odborný bankový časopis,
27. januára 2014

OBSAH

NEHNUTENOSTI NA BÝVANIE
Niektoré možnosti hodnotenia úrovne cien bývania
(Mikuláš Cár)

L EGISLATÍVA
Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
(Izabela Fendeková)
Koncepcia ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu
(Jana Dubeňová)

NÁRODOHOSPODÁRSKE OTÁZKY
Komparácia kvality podnikateľského prostredia v krajinách Vyšehradskej štvorky s osobitným akcentom na dostupnosť
finančných zdrojov
(Ing. Katarína Belanová, PhD.)

POSTREHY — PODNETY
Liberalizácia čínskeho juanu
(Ivana Kurejová)
Trh so zlatom
(Juraj Zeman)

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Národohospodár Peter Zaťko
(doc. Ing. Ivan Figura, CSc.)

BANKOVKY A MINCE
Predstavujeme novú 10-eurovú bankovku série Európa
(Gabriel Schlosser)

INFORMÁCIE
Ponuka podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o.,  na február 2014

BIATEC  1/2014


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS