ČLÁNOK
Upozornenie Národnej banky Slovenska
2. apríla 2013

Národná banka Slovenska je orgánom vykonávajúcim dohľad nad finančným trhom, ktorého  cieľom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu. Národná banka Slovenska v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže si týmto dovoľuje upozorniť verejnosť, že činnosť spoločnosti iService, a. s., so sídlom v Bratislave ako prevádzkovateľa internetového portálu www.zltymelon.sk, a spoločnosti iSale, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ktorá s ňou spolupracuje pri prevádzke internetovej aukcie pôžičiek,  nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť, že spôsob nakladania s finančnými prostriedkami veriteľov (investorov) a so splátkami dlhu dlžníkov zo strany spoločností prevádzkujúcich internetovú aukciu pôžičiek nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Týmto odporúčame verejnosti, aby venovala zvýšenú pozornosť zhodnoteniu vážnosti rizík, ktoré sú spojené s takto investovanými finančnými prostriedkami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS