ČLÁNOK
Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016
27. novembra 2013

Nevyhnutnou podmienkou stabilnej meny nie je len zabezpečenie nezávislosti menovej politiky, ale aj záväzok rozpočtovej autority zabezpečiť zdravé verejné financie. Všeobecný akademický konsenzus ako aj skúsenosti z minulosti ukazujú, že rozpočtová politika má značný vplyv nielen na ekonomický cyklus, ale aj udržateľný a dlhodobý ekonomický rast. V prostredí EÚ už samotná Delorsová správa, ktorá predpokladala vytvorenie jednotnej menovej únie, pri požiadavkách na spoločnú menu vyžadovala aj vysoký stupeň kompatibility hospodárskych politík, teda aj zodpovednej rozpočtovej politiky. Nekoordinovaná a divergentná rozpočtová politika otvára riziko fiskálnej dominancie, kde štandardné nástroje menovej politiky prestávajú byť účinné a tým je ohrozená cenová stabilita, za ktorú je primárne zodpovedná centrálna banka.

celý komentár


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS