DNES

Plastika Nitra vyplatí akcionárom za rok 1995 dividendu vo výške 10 Sk pred zdanením

Plastika Nitra vyplatí akcionárom za rok 1995 dividendu vo výške 10 Sk pred zdanením.

6. mája 1996 

Valné zhromaždenie akcionárov a.s. Slovenská armatúrka Myjava rozhodlo o tom, že strata podniku sa bude hradiť z rezervného fondu a zo ziskov spoločnosti z minulých období

Valné zhromaždenie akcionárov a.s. Slovenská armatúrka Myjava rozhodlo o tom, že strata podniku sa bude hradiť z rezervného fondu a zo ziskov spoločnosti z minulých období.

6. mája 1996 

V Smrečine došlo ku výmene väčšiny členov predstavenstva a dozornej rady.

VÚB je s 560 mil. Sk najväčším veriteľom Smrečiny Zvolen.

1. mája 1996 

Harvardská skupina v Chemolaku

Harvardská skupina v Chemolaku.

30. apríla 1996 

FNM SR uzavrel zmluvu o odplatnom prevode

FNM SR uzavrel 20.3. 1996 zmluvu o odplatnom prevode CP.

20. marca 1996 

Stanovisko Bankovej rady NBS k prvým opatreniam vlády SR na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou

Informácia pre verejnosť

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS