ČLÁNOK
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií odvolal štyroch členov Správnej rady Železníc SR (ŽSR) a jej predsedu I. Klesniaka.
11. júna 1997

Vymenoval štyroch nových členov správnej rady a aj jej nového predsedu. Stal sa ním J. Halaja. »Správna rada sa v najbližšom období bude venovať problémom financovania ŽSR vo vzťahu k
bankovým inštitúciám, aktuálnym otázkam vnútorného financovania železnice a intenzifikácii využívania majetku ŽSR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS