ČLÁNOK
Vývoj ekonomiky ŽSR je nepriaznivý
17. júna 1997

Vývoj ekonomiky ŽSR je nepriaznivý a vyžaduje okamžité opatrenie. Ide o problémy spojené s úverovým zaťažením, ktoré dosiahlo výšku 5,1 mld Sk, pričom celkový podiel cudzích zdrojov na krytí majetku ŽSR tvoril minulý rok 19%. »Tento stav je o to kritickejší, že narástli krátkodobé úvery, ktoré svojou podstatou neriešili strategické a podnikateľské aktivity ŽSR a boli použité na okamžitú spotrebu pri zhoršujúcej sa platobnej likvidite ŽSR. Strata pri operáciách z finančných činností bola v minulom roku 145-krát vyššia ako v roku 1995 a dosiahla objem 714 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS