ČLÁNOK
Vývoj ekonomiky ŽSR je nepriaznivý
17. júna 1997

Vývoj ekonomiky ŽSR je nepriaznivý a vyžaduje okamžité opatrenie. Ide o problémy spojené s úverovým zaťažením, ktoré dosiahlo výšku 5,1 mld Sk, pričom celkový podiel cudzích zdrojov na krytí majetku ŽSR tvoril minulý rok 19%. »Tento stav je o to kritickejší, že narástli krátkodobé úvery, ktoré svojou podstatou neriešili strategické a podnikateľské aktivity ŽSR a boli použité na okamžitú spotrebu pri zhoršujúcej sa platobnej likvidite ŽSR. Strata pri operáciách z finančných činností bola v minulom roku 145-krát vyššia ako v roku 1995 a dosiahla objem 714 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS