ČLÁNOK
Vývoj ekonomiky ŽSR je nepriaznivý
17. júna 1997

Vývoj ekonomiky ŽSR je nepriaznivý a vyžaduje okamžité opatrenie. Ide o problémy spojené s úverovým zaťažením, ktoré dosiahlo výšku 5,1 mld Sk, pričom celkový podiel cudzích zdrojov na krytí majetku ŽSR tvoril minulý rok 19%. »Tento stav je o to kritickejší, že narástli krátkodobé úvery, ktoré svojou podstatou neriešili strategické a podnikateľské aktivity ŽSR a boli použité na okamžitú spotrebu pri zhoršujúcej sa platobnej likvidite ŽSR. Strata pri operáciách z finančných činností bola v minulom roku 145-krát vyššia ako v roku 1995 a dosiahla objem 714 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS