ČLÁNOK
Poľnobanka bude vyplácať dividendy
20. júna 1997

Čistý zisk banky v minulom roku dosiahol 163 mil Sk, čo znamená nárast oproti roku 1995 o 40%. Poľnobanka je po navýšení základného imania na 1,85 mld Sk treťou kapitálovo najsilnejšou bankou na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 8. 2022

USD 1,016 0,003
CZK 24,566 0,026
GBP 0,842 0,000
HUF 404,280 1,920
CAD 1,312 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS