ČLÁNOK
Poľnobanka bude vyplácať dividendy
20. júna 1997

Čistý zisk banky v minulom roku dosiahol 163 mil Sk, čo znamená nárast oproti roku 1995 o 40%. Poľnobanka je po navýšení základného imania na 1,85 mld Sk treťou kapitálovo najsilnejšou bankou na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS