ČLÁNOK
Poľnobanka bude vyplácať dividendy
20. júna 1997

Čistý zisk banky v minulom roku dosiahol 163 mil Sk, čo znamená nárast oproti roku 1995 o 40%. Poľnobanka je po navýšení základného imania na 1,85 mld Sk treťou kapitálovo najsilnejšou bankou na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS