Autor: ‘Národná banka Slovenska’

OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p. – odobratie povolenia

Národná banka Slovenska oznamuje potenciálnym investorom, že spoločnosti  OXYS   CAPITAL, a. s., o. c. p. odobrala povolenie na poskytovanie investičných služieb. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. augusta 2012. Od tohto dátumu nie je uvedená spoločnosť oprávnená poskytovať  žiadne investičné služby s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov. Tieto činnosti  môže spoločnosť [...]

31. August 2012 

Makroekonomické predikcie vybraných bánk

august 2012

24. August 2012 

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 2. štvrťroku 2012

Z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR vyplýva, že hrubý domáci produkt (HDP) aj v druhom štvrťroku 2012 pokračoval v relatívne vysokom raste, čo predstihlo i očakávania NBS. Podľa zatiaľ zverejnených údajov za krajiny eurozóny vzrástla najrýchlejšie slovenská ekonomika, a to, medzikvartálne o 0,7 % (2,7 % medziročne). Tento vývoj sa však nepremietol do situácie na [...]

15. August 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v júli 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI v júli medziročne o 3,7 % , pričom medzimesačne stagnovali. Zrýchlenie medziročnej inflácie v porovnaní s júnom bolo v súlade s očakávaniami NBS. Tento vývoj bol spôsobený najmä cenami potravín, ale aj cenami obchodovateľných tovarov bez pohonných látok. Tlmiaco pôsobilo spomalenie tempa [...]

14. August 2012 

Upozornenie na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti DG Trading Corp.

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na neoprávnenú činnosť spoločnosti DG Trading Corp., so sídlom 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahé, Seychelles, ktorá podľa informácií NBS ponúka potenciálnym investorom možnosť obchodovania s opciami na svetových trhoch. Možnosť investovať ponúka na webovom sídle http://www.ixpand.info/ aj v slovenskom jazyku. Podnikateľská činnosť spoločnosti DG Trading Corp. nepodlieha dohľadu [...]

23. Júl 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v júni 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI v júni medziročne o 3,6 % a medzimesačne o 0,2%. Medziročné tempo rastu cenovej hladiny sa po šiestich mesiacoch postupného spomaľovania mierne zrýchlilo. Zrýchlenie inflácie bolo spôsobené výraznejším rastom cien potravín a trhových služieb. Na druhej strane, proti ešte výraznejšiemu zrýchleniu dynamiky [...]

13. Júl 2012 

Informácia o neschopnosti spoločnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo

Národná banka Slovenska informuje, že spoločnosť UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci”, so sídlom v Ostrave, nie je schopné uhradiť záväzky voči oprávneným osobám pri dodržaní zákonných a zmluvných podmienok. Českému Fondu pojištění vkladů to 2. júla 2012 oznámila Česká národní banka na základe oznámenia likvidátora spoločnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo [...]

5. Júl 2012 

Biatec č. 6

Z OBSAHU: Očakávaný makroekonomicky vývoj SR [.pdf, 75 kB](Odbor menovej politiky NBS) Analyza rigidity spotrebiteľskych cien v SR [.pdf, 730.7 kB](Ing. Branislav Karmažin) Strieborná zberateľská minca: Chatam Sofer – 250. výročie narodenia [.pdf, 83.7 kB](Ing. Dagmar Flaché) Zmeny v roku 1989 a bohatstvo domácností [.pdf, 170.8 kB](Jarko Fidrmuc, Zeppelin University Friedrichshafen,CESifo Munich, Matúš Senaj, Národná [...]

2. Júl 2012 

Správa o finančnej stabilite

Zhodnotenie finančného systému na Slovensku za uplynulý polrok

21. Jún 2012 

Komentár NBS k vývoju inflácie v máji 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI v máji medziročne o 3,4 % a medzimesačne o 0,1%. Medziročné tempo rastu cenovej hladiny spomal… Viac

13. Jún 2012 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA